Punct de vedere privind sancțiunile contravenționale aplicate Club Sportiv Olimpic Sport Craiova, Club Sportiv Olimpia Craiova și Club Sportiv Olimpic Poiana Brașov de către Poliția Locală în anul 2015 și 2016

Referitor la susținerea reprezentanților Clubului Sportiv Olimpia, potrivit căreia, Poliția Locală a Municipiului Craiova  a sancționat Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova cu amendă contravențională, în cursul anului 2015, pentru spatiul ce se afla in executie,

 facem următoarele precizări:

- la data de 22.03.2016, s-a dispus sancționarea Club Sportiv Olimpic Sport Craiova, Club Sportiv Olimpia Craiova și Club Sportiv Olimpic Poiana Brașov, reprezentate de domnul Roșca Eleodor, cu amendă contravențională, în cunatum de 10.000 lei, iar ca măsură complementară ”oprirea lucrărilor, desființarea construcțiilor și aducerea terenului la starea inițială” pentru executarea unei construcții (aflată în stare de execuție) cu regim de înălțime P+2, fără autorizație de construire (seria NC nr.8863/22.03.2016).

- în cursul anului 2015, mai exact la data de 01.09.2015, s-a dispus sancționarea Asociației ”Clubul Sportiv Olimpic Sport” Craiova, cu amendă contravențională, în cuantum de 1000 lei, iar ca măsură complementară ”intrarea în legalitate” (ce presupune două aspecte: fie obținerea autorizației de construire, fie desființarea lucrărilor neautorizate) pentru lucrările de construcție constând în executarea unei magazii din tablă și a unei copertine pe structură metalică, construcții (finalizate) executate pe hotarul unui imobil, proprietate privată (proces-verbal nr. 17437/01.09.2015).

 

 Între cele două construcții, executate fără forme legale, nu există nicio legătură.

Galerie foto