Maşini abandonate pe străzile din municipiul Craiova

184 vehicule au fost depistate, în 2015, de Poliţia Locală a Municipiului Craiova, care au făcut obiectul Legii nr. 421/2002 actualizată, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public său privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

 “În urma efectuării procedurilor legale stabilite de actul normativ menționat, proprietarii acestor vehicule au fost somaţi ca în termen de 10 zile să procedeze la intrarea în legalitate, fie prin eliberarea domeniului public, fie prin achiziţionarea şi afișarea la loc vizibil a vinietei de parcare (procedură ce conferă proprietarului/ utilizatorului dreptul de a parcă/staţiona vehiculul pe raza municipiului Craiova). Din totalul de 184 proprietari de vehicule somați, un număr de de 161 de proprietari s-au conformat procedurilor legale în vigoare, pentru un număr de șapte vehicule au fost emise dispoziţii de către Primarul Municipiului Craiova pentru trecerea în proprietatea privată a municipiului Craiova a vehiculelor respective, iar 16 vehicule se află, în momentul de față, în etapele premergătoare (stipulate de lege) întocmirii documentelor necesare emiterii dispoziţiei prin care vehiculele în cauză urmează să fie declarate abandonate/fără proprietar. De la începutul anului 2016 până în prezent, au fost identificate  un număr de 17 vehicule ce par că îndeplinesc condițiile legale pentru a fi declarate abandonate/fără stăpân care se afla în procedura de identificare a proprietarului, urmând ca aceştia să fie somaţi în vederea intrării în legalitate”, a declarat, pentru Lupa, Octavian Mateescu, directorul Poliței Locale a Municipiului Craiova.   

Procedura de a declara un vehicul abandonat/fără stăpân impune respectarea obligatorie a următoarelor etape:

- constatarea şi identificarea pe domeniu proprietate a municipiului, a vehiculelor ce fac obiectul Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public său privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.      

- afișarea somaţiei şi identificarea proprietarului vehiculului.

- întocmirea procesului verbal de constatare.

- publicarea într-un cotidian local şi afişarea listei cuprinzând descrierea vehiculului într-un loc special amenajat la sediul primăriei.

- întocmirea raportului pentru emiterea dispoziţiei de primar privind declararea vehiculului ca abandonat sau fără stăpân

- emiterea dispoziţiilor de declarare a vehiculului ca abandonat sau fără stăpân

- comunicarea și afișarea dispozițiilor

- întocmirea raportului pentru emiterea dispoziţiei de primar privind trecerea vehiculului în proprietatea privată a municipiului Craiova.

- emiterea dispoziţiilor de primar pentru trecerea vehiculului în proprietatea privată a municipiului Craiova.

- comunicarea și afișarea dispozițiilor

- notificarea unui operator autorizat în vederea eliberării domeniului public.

 

Sursa: Lupamea.ro

Galerie foto