Poliţia Locală a început să verifice maşinile pentru care nu s-a plătit taxa de parcare

Poliția Locală a Municipiului Craiova reamintește persoanelor fizice şi juridice cu domiciliu/sediu/reşedinţa în municipiul Craiova care au în proprietate/folosință autovehicule, că au obligaţia de a achita contravaloarea taxei de parcare, ce conferă dreptul proprietarilor/utilizatorilor de autovehicule de a parca pe proprietatea publică/privată a municipiului Craiova (cu excepţia parcărilor cu plată prin SMS, semnalizată cu indicator „Parcare cu Plată”).

Având in vedere că taxa se plăteşte anticipat, pentru parcarea curentă pe proprietatea municipiului Craiova, în cazul autovehiculelor înregistrate în evidenţa fiscală a Direcţiei Impozite şi Taxe a municipiului Craiova, până la primul termen de plată a impozitului mijloacelor de transport în anul fiscal de referinţă (31.03.2018), începând cu luna aprilie 2019, Poliția Locală – Serviciul Circulație a început verificările.

Proprietarii/utilizatorii de autovehicule ce nu sunt înregistrate în evidenţa fiscală a Direcţiei Impozite şi Taxe a municipiului Craiova și nu achită taxa pentru parcarea curentă, pot plăti prin S.M.S. parcarea ocazională pe zi sau lună.

Sancțiuni: potrivit art. 64 din H.C.L. nr. 73/2019 (lit. a,c,f,g), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 – 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte: a) parcarea autovehiculelor în parcările cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu plată”, fără achitarea taxei, fără tichetul de la parcometru; c) parcarea autovehiculelor in parcarea curenta a domeniului public al municipiului Craiova, fără a avea achitata taxa de parcare; f) amplasarea sau montarea ilegală a unor însemne /pancarte pentru rezervarea locului de parcare sau a unor sisteme de blocare a accesului, sau ocuparea unui loc în parcarea cu plată cu diferite obiecte; g) nerespectarea marcajului rutier de parcare, astfel încât se ocupa mai multe locuri de parcare;

De asemenea, în cazul în care proprietarii/utilizatorii autovehiculelor nu pot fi identificați, precum și în cazul în care autovehiculele sunt înmatriculate în alte state, iar pentru acestea nu au fost achitate taxele de parcare menționate mai sus, se poate dispune măsura tehnico-administrativă de ridicare a acestora de pe domeniul public.

Achitarea taxei de parcare a autovehiculului pe domeniul public/privat al municipiului Craiova, NU CONSTITUIE DREPT DE PROPRIETATE asupra amplasamentului pe care este parcat autovehiculul. Orice utilizator ce achită taxa de parcare are dreptul să parcheze, cu respectarea legislației rutiere, oriunde în municipiului Craiova, pe proprietatea publică/privată a autorității locale.

Sursa: Gazeta de Sud

Galerie foto