Poliţiştii locali au sancţionat 32 proprietari de căruţe

Polițiști locali cu atribuții în domeniul circulației și ordinii publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova, împreună cu funcționari ai Societății R.A.T. Craiova și ai Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fond Locativ Craiova, au organizat mai multe acțiuni punctuale, în zile și la intervale orare diferite, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 319/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 233/25 iunie 2015, având ca obiect depistarea vehiculelor cu tracțiune animală care se deplasează pe raza municipiului Craiova, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, precum și identificarea și sancționarea proprietarilor / utilizatorilor acestora.

În acest sens, au fost depistate 32 vehicule cu tracțiune animală ce se deplasau în municipiul Craiova cu încălcarea prevederilor OUG nr. 195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice și ale HCL nr. 319/2009, fiind aplicate un număr de 32 sancțiuni contravenționale pentru proprietarii / utilizatorii acestora, în valoare totală de 16.000 lei.

De asemenea, pentru un număr de 9 vehicule cu tracțiune animală, s-a dispus și măsura tehnico – administrativă de ridicare a acestora (art. 29 din H.C.L. nr. 319/2009 modificat prin HCL nr. 233/2015), procedură îndeplinită de angajații RAT Craiova și RAADPFL Craiova.

Vehiculele cu tracțiune animală au fost transportate și depozitate pe platforma special amenajată, din cadrul R.A.T. Craiova, de unde pot fi ridicate de către proprietari, în condițiile stabilite prin Regulament, în schimbul achitării unei taxe de 150 lei.

Menționăm că, pentru diferența de 23 vehicule cu tracțiune animală, asupra cărora nu s-a dispus măsura ridicării, proprietarii au prezentat documente de înregistrare a vehiculelor la primăriile localităților învecinate municipiului Craiova, aceștia fiind sancționați contravențional.

         Astel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

Galerie foto