Poliţia Locală a Municipiului Craiova a prezentat raportul de activitate pe anul 2017