Peste 300 de maşini parcate ilegale, ridicate în ultimele 30 de zile

Polițiștii locali au acționat, în perioada 21 august – 21 septembrie, în echipe mixte cu funcționari ai SC RAT Craiova, au identificat și au dispus ridicarea unui număr de 315 autovehicule, din care 287 autovehicule au fost transportate în locul special amenajat pentru depozitarea acestora, situat la sediul RAT Craiova, din str. Severinului nr. 23, iar un număr de 28 autovehicule au fost restituite utilizatorilor chiar la locul producerii contravenției, având în vedere că aceștia s-au prezentat la autovehicul până ce autospeciala de ridicări să plece către locul de depozitare, fiind achitată pe loc taxa de ridicare.

Astfel, pe lângă masura tehnico-administrativă de ridicare a celor 315 autovehicule, au fost aplicate și 315 sancțiuni contravenționale principale proprietarilor/utilizatorilor autovehiculelor care au încălcat prevederile legale, în cuantum total de 156.700 de lei, după cum urmează: 224 pentru încălcarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (din care 26 sancțiuni pentru oprire voluntară pe trecerile de pietoni), 21 sancțiuni pentru neachitarea contravalorii pentru parcarea la care se face plata cu ora prin sms, 48 sancțiuni pentru neachitarea vinietei care permite parcarea pe domeniul public / privat al municipiului Craiova, 3 sancțiuni pentru parcarea pe zona verde și 19 sancțiuni pentru parcarea nelegală pe locurile special amenajate și delimitate pentru persoanele cu handicat (Legea nr. 448/2006 actualizată).

De precizat faptul că cele 224 sancțiuni aplicate în temeiul OUG nr. 195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice, au fost aplicate pentru staționări voluntare pe trecerile de pietoni, în intersecțiile aglomerate ale municipiului (stânjenind circulația rutieră și pietonală), în alveolele destinate transportului public în comun, fiind aplicate și un număr total de 780 puncte penalizare.

Sancțiunile aplicate de către polițiștii cu atribuții de circulație din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova sunt cuprinse între 2 – 5 puncte amendă (1 punct amendă = 145 lei) și maxim 5 puncte penalizare la permisul de conducere, iar pentru nerespectarea prevederilor H.C.L. nr. 31/2017 privind parcarea pe domeniul public/privat al municipiului Craiova cuantumul sancțiunilor este cuprins între 500 lei – 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 de lei pentru persoanele juridice, pentru următoarele fapte: parcarea autovehiculelor în parcările cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu plată”, fără achitarea taxei; parcarea autovehiculelor în parcările cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu plată”, cu depăşirea timpului pentru care s-a achitat taxa; parcarea autovehiculelor fără a avea achiziţionată vinieta sau vinietă eliberată pentru alt autovehicul; parcarea autovehiculelor fără a avea afişată vinietă, cu vizibilitate din exterior sau modul de expunere a acesteia nu a permis descifrarea elementelor de identificare; parcarea autovehiculelor după ce a expirat perioada de valabilitate a vinietei;

Autovehiculele asupra cărora se dispune măsura tehnico-administrativă de ridicare sunt preluate de SC RAT Craiova și sunt depozitate la sediul din str. Severinului nr. 23, fiind redate proprietarului/utilizatorului după achitarea contravalorii cheltuielilor produse cu activitatea de ridicare, în cuantum de 300 de lei.

În cazul în care proprietarul/utilizatorul se prezintă la autovehicul după ce acesta a fost ridicat pe platforma autospecialei, dar aceasta nu s-a pus în mişcare, se achită doar o taxă în valoare de 150 de lei.

De asemenea, trebuie avute în vedere și următoarele aspecte: transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare (150 lei; plata operațiunilor de ridicare/coborâre se achită, efectiv, la fața locului, către angajații operatorului, anterior coborârii vehiculului de pe platformă, iar în cazul în care, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat, nu este de acord cu plata operațiunilor, vehiculul urmează să fie transportat și depozitat la locul special amenajat de către SC RAT Craiova, caz în care proprietarul sau utilizatorul va suporta în integralitate cheltuielile stabilite; în situaţia în care vehiculul nu este revendicat de proprietar sau de deţinătorul legal, după expirarea unui termen de 45 de zile de la data depozitării, se demarează procedura instituită de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

Sursa: Gazeta de Sud

Galerie foto