Hotarara Consiliului Local Craiova nr. 319/2009, modificata si completata prin H.C.L. nr. 279/2011

In sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 25.06.2015, consilierii locali au votat in unanimitate propunerile Politiei Locale de modificare a Hotararii Consiliului Local Craiova nr. 319/2009, modificata si completata prin H.C.L. nr. 279/2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Craiova, precum si stabilirea, constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii.
*_1. Capitolul IV_*
- */art. 8 lit. a),/* va avea urmatorul continut:
"abandonarea pe domeniul public/privat de aparate de orice fel, tonete, chioscuri, containere, constructii metalice ori din alte materiale, instalatii, utilaje, vehicule, precum si dezmembrarea vehiculelor si ocuparea proprietatii municipiului Craiova cu componentele acestora".
*_2. Capitolul VIII_* - se abroga
*_3. Capitolul IX_*- */art. 24, lit. b)/* si */lit. c)/* se abroga
*_4. Capitolul X_*
-*/art. 29/ *se modifica si se completeaza, avand urmatorul continut:
*"Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 - 1.000 lei, precum si aplicarea masurilor tehnico - administrative de ridicare a vehiculului (dupa caz):*
*a).* accesul si deplasarea in municipiul Craiova cu vehicule cu tractiune animala, cu animale de povara, de tractiune sau de calarie, precum si cu animale izolate sau in turma (cu exceptia celor care sunt destinate unor manifestari aprobate in prealabil, in conditiile legii);
*b).* in cazul in care, conducatorul vehiculului cu tractiune animalanu are asupra lui certificatul de inregistrare sau vehiculele depistate pe raza municipiului Craiova, nu indeplinesc conditiile legale pentru a circula pe drumurile publice (vehiculul sa fie inregistrat; sa aiba montate placutele cu numarul de inregistrare care sa fie amplasate vizibil, una pe partea stanga si una pe partea din spate; sa aiba aplicate pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante; pe timpul noptii, cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori in alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, sa fie dotate cu cel putin o lumina de culoare alba sau galbena, montata in partea laterala stanga), pe langa sanctiunea contraventionala, politistii locali pot dispune si aplicarea masurii tehnico - administrativa de ridicare a vehiculelor.
*c).* ridicarea, transportarea, depozitarea precum si predarea vehiculului catre proprietar, detinator sau conducator, se vor face de catre angajatii Regiei Autonome de Transport Craiova, in aceleasi conditii ca si in cazul autovehiculelor asupra carora s-a dispus ridicarea in conditiile Legii nr. 155/2010 republicata, a politiei locale.
*d).*pentru intrarea in posesia vehiculului cu tractiune animala, din locul special de depozitare amenajat de R.A.T. Craiova, proprietarul, detinatorul sau conducatorul va achita aceleasi taxe care se aplica si pentru autovehicule.
*e).*dovada detinerii/proprietatii asupra vehiculului cu tractiune animala se va face prin orice mijloc de proba legal, certificat de inregistrare sau prin declaratie pe proprie raspundere (legalizata de un notar public) ca vehiculul ii apartine, care este inregistrata de angajatii R.A.T. Craiova.
*f).*masura tehnico-administrativa de ridicare se aplica doar asupra vehiculului, nu si pentru animalele de tractiune sau incarcatura din vehicul, care raman proprietarului, detinatorului sau conducatorului, inainte de ridicarea vehiculului.
*g).*in vederea punerii in executare a prezentului Regulament, Regia Autonoma de Transport Craiova, Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fond Locativ Craiova si Politia Locala a Municipiului Craiova, pot organiza actiuni specifice comune in baza unui plan de actiune intocmit de catre politistii locali (politistii locali dispun ridicarea si aplica sanctiunile contraventionale, angajatii R.A.T Craiova executa procedurile de ridicare si transport, iar angajatii R.A.A.D.P.F.L. Craiova inlatura animalul de tractiune de la vehicul si incarcatura din acesta).
*/- art. 30/*se modifica si se completeaza urmatoarele litere, dupa cum urmeaza:
*a).*oprirea si stationarea autovehiculelor pe zonele verzi, scuaruri, alveole, insule de dirijare;
*b).*parcarea, oprirea, stationarea autovehiculelor pe locurile de parcare sau amplasamente rezervate pentru desfasurarea anumitor activitati;
*k).*parcarea autovehiculelor in parcarile aflate pe domeniul public, cu nerespectarea semnificatiei marcajelor si a spatiilor special amenajate, parcarea pe trotuare amenajate, delimitate in mod vizibil de partea carosabila (gard separator, gard verde, stalpi / popici de delimitare acces pietonal, etc), precum si stationarea/parcarea pe spatiile amenajate ca piste pentru biciclete sau in zonele pietonale ce au intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale;
*m).*blocarea cailor de acces catre sediile institutiilor publice, a institutiilor de invatamant sau catre spatii apartinind acestora, indiferent de destinatia lor, blocarea aleilor de acces catre societati, blocuri de locuinte, proprietati private, precum si blocarea accesului la drumul public - carosabil a autovehiculelor parcate.
*_5. Capitolul XI_*
*/- art. 33, lit. k)/*va avea urmatorul continut:
"neindepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, aflate in fata imobilelor detinute cu orice titlu (depozitarea se va face in gramezi amplasate la marginea trotuarului, fara a impiedica circulatia pietonala), precum si degajarea zapezii sau a ghetii pe partea carosabila".
*_6. Capitolul XIII_*
*/- art. 41/*se modifica si se completeaza urmatoarele litere, dupa cum urmeaza:
*b).*circulatia sau stationarea autovehiculelor / vehiculelor sau a utilajelor de orice fel, in parcuri sau pe zone verzi, cu exceptia celor apartinand institutiilor de ordine publica, Ministerului Sanatatii, regiilor / societatilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Craiova, sau al societatilor care efectueaza lucrari in baza unor contracte cu autoritatea locala.
*c).*arderea deseurilor vegetale, menajere sau de alta natura, precum si a oricaror bunuri sau materiale, pe proprietatea municipiului Craiova sau pe proprietatile apartinand persoanelor fizice / juridice situate pe raza municipiului Craiova.
Director executiv
Octavian MATEESCU

Galerie foto