COMUNICAT

Prin prezenta vă aducem la cunoștiință prevederile HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA nr.  319/2009 – pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, modificată și completată prin HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 233/2015, care dispune următoarele (extras):

 Art. 4.(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 500 – 2.500 lei  pentru persoane fizice și 1 000 – 2.500 lei pentru persoane juridice

- litera b). ”Nemontarea şi neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor, olanelor şi a geamurilor sparte, a firmelor uzate sau deteriorate, precum şi neinlaturarea sloiurilor de gheaţă (ţurţuri) de către proprietari, chiriaşi ori deţinătorii legali”.

Art. 33. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 500 –1500 lei pentru persoane fizice și 1000 –2500 lei pentru persoane juridice

- litera k). ”Neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare, aflate în fața imobilelor deținute cu orice titlu (depozitarea se va face în grămezi amplasate la marginea trotuarului, fără a împiedica circulația pietonală), precum și degajarea zăpezii sau a gheții pe partea carosabilă”.

Constatarea și sancționarea se va face de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Față de prevederile menționate, vă solicităm să dispuneți luarea măsurilor gospodărești, în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor stabilite prin HCL nr. 319/2009 modificată și completată prin HCL nr. 233/2015.

Vă mulțumim !

POLIȚIA LOCALĂ

Galerie foto